Siste dagers mediaomtale


Styret i Vestfold Fuglehundklubb viser til siste dagers oppslag i TV, radio og media for øvrig.

Vi tar selvsagt denne saken meget alvorlig, men vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av at vi driver dyreplageri. Vi har ikke erfart stort funn av døde fugl rundt våre terreng, dette bekrefter også grunneiere vi har vært i kontakt med.

Vestfold Fuglehundklubb driver lovlig oppdrett av fasan og rapphøns med stor fokus på dyrevelferden til fuglene. Vi anser kompetansen på lavlandsfugl innad i gruppen som meget god. Før fuglene settes ut, påser vi at de har god helse, god fjærdrakt og kondisjon. Vi har jevnlig kontakt med veterinær og veterinærattester som bekrefter dette. I siste veterinærattest står det: «undertegnede har besøkt Farmen regelmessig de tre siste årene. Den gir alltid et svært godt inntrykk, og det er tydelig at de som steller med fuglene både har god kunnskap om det de holder på med og et brennende interesse for dyrene».

Lovverket rundt utsetting av fugl har vært veldig uklare, og Fuglehundklubbenes forbund (FKF) har, siden tidlig i høst, jobbet kontinuerlig med saken opp mot myndighetene, hvor praktisering, naturmangfoldet og dyrevelferd står sentralt. FKF har som mål å ferdigstille dette arbeidet i løpet av våren 2018.

Styret i VF ser frem til at det kommer et tydelig lovverk og med en årlig søknadsprosess hvor det blant annet skal beskrives risikoreduserende tiltak i forhold til naturmangfoldet og dyrevelferden.

Styret i VF jobber for øvrig kontinuerlig med forbedringer i alle deler av driften for å få en forsvarlig forvaltning og saksbehandling i samsvar med alle lover og regler vi må forholde oss til.

 

På vegne av styret i Vestfold Fuglehundklubb

Åse Irene Furuheim
leder