Årsmøte 2019


Vestfold Fuglehundklubb vil avholde årsmøte 28. februar 2019 .

Sted: Furulund Kro, Kl: 19.00

Innkallelse med agenda legges ut innen 3 uker før årsmøte.

Forslag eller saker fra medlemmene som ønskes behandlet må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.