Klubbens tilblivelse

Vestfold fuglehundklubb ble første gang startet i 1988, vi ble raskt 60 medlemmer, og over det min. antallet Fuglehundklubbenesforbund krevde (50) Men vi ble ikke tatt opp i FKF med begrunnelse at de ikke ønsket konkurranse til Lavlandsprøvene og NM som Vestfold Fylkeslag av Norges jeger og fiskeforbund arrangerte i vårt distrikt.


Så VF. ble lagt på is og inbet. medlemskontigent kr 6000 ble frosset i bank.
Etter at vestfold fylkeslag (NJFF) la ned prøven, tok Sandefjord, Tjølling, Brunlanes JFF. over prøven. Undertegnede var i denne komiteen i alle år, og så behovet og muligheten til og starte Vestfold fuglehundklubb på ny. Jeg jobbet våren og sommeren med planer for ny klubb,samtidig jobbet jeg med og snekre sammen ett godt Interimsstyre,var veldig heldig og fikk kontakt med Fridtjof Holm som var villig og være leder,et godt valg da han hadde sittet som formann i Østfold FHK.Etter flere møter med lokale JFForeninger inngikk vi avtaler om overtagelse av begge prøvene i Vestfold, vi tok også over prøvens verdier og alle vandrepremier. Interimsstyret ble i 1999 som følger: leder: Fridtjof Holm nestl: Thore Langerud Sekret. Vidar Stenbek Kasser. Knut Erik Ertesvåg. medl. Jan Aanes. Håkon Hasselgård.Ole W. Ellefsen. Undertegnede kontaktet flere gårder for plassering av Fasanfarm, Tegnet og planla farmen, var på farmbesøk i Sverge og Danmark for og se på anlegg der. I Danmark var Johan B Steen og undertegnede og så på Farmer.
Resultatet ble den Farmen vi Bygget på Dugnad i 2001. og har fungert meget godt i alle år.
Vi var heldige og fikk med Johan B Steen og Elin Wittusen som Promoter til Stiftelsesmøte 17 August 1999. Over 120 mensker kom og etter denne kvelden var vi 100 medlemmer i VF. og en klubb og regne med.
På vårt første Årsmøte i starten av 2000 var vi 171 medlemmer og for meg som gründer av VF var behovet for klubben bevist.
 
Thore Langerud
 
 
 
Etter den tid har klubben bevist at den har livets rett. Pr. 31.12.2007 hadde klubben 310 medlemmer – og med det landets 3. største fuglehundklubb. Det meste av medlemmer er folk som er bosatt i Vestfold og nabofylkene. Men vi har også medlemmer både sørover og nordover i landet. Vi har et stort og variert tilbud til våre medlemmer. Blant annet et inngjerdet område i Kvelde. Dette området har dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene. Her kan alle medlemmer fritt lufte sine hunder løse i perioden 1. april – ca 1. august.
Fra rundt 1 august starter vi «ekslusiv trening» i Farmen. Dette kan du lese mer om andresteder på nettsiden
 
Vi arrangerer en utstilling på Nøtterøy hver sommer i slutten av juni. Og to jaktprøver her i Vestfold i oktober.
 
Vi har den tidligere omtalte fasanfarmen i Kvelde hvor det er nærmere 2000 fasaner som blir, enten satt ut i våre prøve og trenings terrenger, eller de selges videre til samarbeidende klubber…
 
Kluben har instruktører til alt fra ordinære dressurkurs, apportdressur,hund/sau, samt at vi også selv utdanner jaktprøvedomere. 

Del innlegget:

Facebook
Email
WhatsApp
Twitter
LinkedIn