Vår historie

Det var en gang...

Vestfold fuglehundklubb ble første gang startet i 1988. Vi ble raskt 60 medlemmer og over det minimumsantallet Fuglehundklubbenesforbund krevde på 50. Men vi ble ikke tatt opp i FKF med den begrunnelsen at de ikke ønsket konkurranse til Lavlandsprøvene og NM som Vestfold Fylkeslag av Norges Jeger og Fiskeforbund arrangerte i vårt distrikt.

Vestfold Fuglehundklubb ble derfor lagt på is og den innbetalte medlemskontingenten på kr 6000 ble satt i banken.

Etter at Vestfold Fylkeslag (NJFF) la ned prøven, tok Sandefjord, Tjølling, Brunlanes JFF over prøven. Undertegnede var i denne komiteen i alle år, og så behovet og muligheten til å starte Vestfold Fuglehundklubb på ny. Jeg jobbet våren og sommeren med planer for ny klubb, samtidig jobbet jeg med å snekre sammen ett godt Interimsstyre. Jeg var så heldig og fikk kontakt med Fridtjof Holm som var villig til å være leder. Dette var et godt valg da han hadde sittet som formann i Østfold FHK og hadde god erfaring med organisasjonsarbeid. Interimsstyret ble i 1999 som følger: leder: Fridtjof Holm, nestleder: Thore Langerud, sekretær Vidar Stenbek Kasser: Knut Erik Ertesvåg. Øvrige medlemmer: Jan Aanes, Håkon Hasselgård, Ole W. Ellefsen.

Etter flere møter med lokale jeger og fiskeforeninger inngikk vi avtaler om overtagelse av begge prøvene i Vestfold, som også innbefattet prøvenes verdier og alle vandrepremier.

Farmen blir til

Undertegnede kontaktet flere gårder for plassering av fasanfarm. Farmen ble planlagt og tegnet og jeg var på farmbesøk i Sverge og Danmark for å se på anlegg der. I Danmark reiste jeg sammen med Johan B Steen for å se på diverse farmer.

Resultatet ble den Farmen i Kvelde vi bygget på dugnad i 2001, og som har fungert meget godt i alle år.
Vi var heldige og fikk med Johan B Steen og Elin Wittusen som promoter til Stiftelsesmøte 17. august 1999. Over 120 mennesker kom og etter denne kvelden var vi 100 medlemmer i VF og en klubb og regne med.
På vårt første årsmøte i starten av 2000 var vi 171 medlemmer og for meg som gründer av VF var behovet for klubben bevist.

Thore Langerud (fremdeles i styret og altmuligmann i klubben)

Etter den tid...

…har klubben bevist at den har livets rett. Pr. 31.12.2022 hadde klubben 475 medlemmer – og med det en av landets største fuglehund klubber. De fleste medlemmene er folk som er bosatt i Vestfold og nabofylkene, men vi har et økende antall medlemmer fra både sørover og nordover i landet.
Vi har et stort og variert tilbud til våre medlemmer. Blant annet inngjerdet område både i Kvelde og Svelvik. Disse områdene har dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene. Her kan alle medlemmer fritt lufte sine hunder løse i perioden 1. april – ca 1. august.

Det arrangerer en utstilling på Nøtterøy hver sommer i løpet av juni og to store jaktprøver her i Vestfold i oktober.

Vi har den tidligere omtalte fasanfarmen i Kvelde hvor det er fasan- og rapphønsoppdrett. Disse blir enten satt ut i våre prøve og trenings terrenger, eller de selges videre til samarbeidende klubber.
Det selges treningskort i noen av terrengene for medlemmene som er et ettertraktet tilbud.

Klubben har instruktører til alt fra ordinære dressurkurs, apportdressur, hund/sau, samt at vi også selv utdanner jaktprøvedommere. Dette kan du lese mer om andre steder på nettsiden.