Treningsterreng

Medlemmer av Vestfold Fuglehundklubb, som innehar treningskort, har vært så heldige at de får benytte disse terreng til trening av fuglehunder fra kornet er tresket til såing om våren. Dette kan variere fra år til år.
Ta derfor kontakt med terreng ansvarlig eller styret, før oppstart av trening.
Foreningen er avhengig av grunneierens velvilje for å beholde treningsterrenget. Derfor er det brukernes ansvar at
visse regler blir fulgt.
Vær vennlig og overhold disse reglene. Disse er også gjeldene i det inngjerdet området i
båndtvangstiden.
Kart over Borge kommer