Vestfoldprøven 1

Det er med stor glede for Vestfold Fuglehundklubb å ønske alle velkommen til en helg med jakprøve på lavland 7. – 8. oktober.

Følgende partilister søndag og VK finale. Lykke til alle sammen!
For de flotte ekvipasjene som gikk videre til finalen i morgen ber vi om at finalen betales på Vipps 694482 🙌

Miljødirektoratet avslo VF sin søknad om utsetting av fasan og rapphøns i prøveterrengene i brev av 8/6-23. Klagen på avslaget ble avslått i brev av 7/7-23. Klagen er rutinemessig videresendt Klima- og Miljødepartementet for endelig avgjørelse, men det er overveiende sannsynlig at de vil opprettholde Miljødirektoratets vedtak. Slik omstendighetene er vedr. utsetting av fugl ser VF seg ikke i stand til å gjennomføre arrangementet, og ser seg derfor nødt til å avlyse NM-Lavland 2023, men prøve 1 blir gjennomført som planlagt, som en 2 dagers prøve. NM var berammet med Lag NM 05.10.2023, prøve nr. 53-23005 og NM 06-08.10.2023, prøve nr. 53-23006.

Det er derfor en stor glede for Vestfold Fuglehundklubb å ønske alle velkommen til en helg med jaktprøve på lavland 7. – 8. oktober – UK/AK og 2-dagers VK

Det er observert både overvintrende fasan og fasankull i terrengene.
Vi i Vestfold Fuglehundklubb håper nå alle vil støtte opp om
lavlandsporten.

Hvis påmeldingen blir slik vi håper blir det 2-dagers VK (kvalifisering lørdag) samt UK/AK begge dager.

Informasjon:
Se terminlisten til NKK for elektronisk påmelding her

Sekretariatet vil som vanlig være på Furulund kro. Opprop hver dag kl 08:00 på skistadion Storås, et steinkast unna. Følg skilter som blir satt ut.
Alle betaler kr 50,- i parkering som betales på Vipps nr. 694482 eller kontant til vaktene.

Vi oppfordrer alle til å bestille rom for overnatting i tide, slik at vi kan lage en hyggelig atmosfære rundt arrangementet:
Furulund Kro & Motel AS, tlf. 33 36 38 00, Stokke Ravei 158, 3160 Stokke, www.furulundkro.no

For annen overnatting, ring Sandefjord Motorhotell. Tlf. 33 48 90 60

Hvis du skal trekke hund, eller finner feil på listen så gi beskjed på epost så fort som mulig til siri.sjurseth@outlook.com

Regelverk for refusjon:
• Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart – 100 % refusjon.
• Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart – 75 % refusjon.
• Veterinær- eller legeattest innsendt innen prøvestart – 75 % refusjon.
• Egenmelding v/løpetid innsendt innen prøvestart – 75 % refusjon.
• Husk å oppgi kontonummer hvis du har krav på refusjon, dette ligger ikke inne i systemet.
• Deltakere som skal trekke hund oppfordres til å informere arrangøren om dette så raskt som mulig.
• Egenmelding v/ løpetid finner du på nettsidene til FKF.
Er det fortsatt noe som er uklart, ta kontakt med prøveleder Roar Karlsen, tlf 952 16 331
Hilsen prøvekomiteen

Fredrik Engell Sæthereng

Premielister Vestfoldprøven 2

Premieliste og avlysning siste dag. Her kommer foreløpige partilister for Vestfold 2. Vær oppmerksom på at det kan bli gjort

LES MER
Fredrik Engell Sæthereng

Vestfoldprøven 1 – 2023

Miljødirektoratet avslo VF sin søknad om utsetting av fasan og rapphøns i prøveterrengene i brev av 8/6-23. Klagen på avslaget

LES MER
Fredrik Engell Sæthereng

Vestfoldprøven 2 -2023

Selv om vi har avlyst NM lavland 2023 så vil begge våre prøver bli avholdt i høst. Derfor er det

LES MER