Årbok 2012

STOFF TIL ÅRBOKA FOR 2012 VESTFOLD FUGLEHUNDKLUBB
Årbok for 2012.

 

 

Som dere sikkert vet så blir det ingen årbok uten hjelp fra dere der ute. I det minste blir det en årbok som blir minst dobbelt så morsom å lese når du er villig til å bidra med stoff. Som vi har sagt tidligere, ingenting er for lite, ingenting er for stort. Hva vi ønsker:
Stoff og bilder fra jakt.
Stoff og bilder fra prøver.
Stoff og bilder fra klubbmesterskap.
Stoff og bilder fra utstillinger.
Stoff og bilder fra tilstelninger.
Stoff og bilder fra styre og stell.
Stoff og bilder fra Farmen.
Forslag til folk vi kan ta en prat med.
Forslag til forsidebilde.
Klarer du å skaffe annonser til årboka, så er det knakende kjekt.
Og husk, ikke sett ditt lys under en skjeppe, skryt litt av deg og dine hunder. Vi vet at klubben har mye å skryte av for sesongen 2012.

Send ditt/dine bidrag til skjalgl@online.no

 

STOFF TIL ÅRBOKA FOR 2012 VESTFOLD FUGLEHUNDKLUBB
Undertegnende har også i år fått det ærefulle oppdraget med å lage årbok for 2012. Som dere sikkert vet så blir det ingen årbok uten hjelp fra dere der ute. I det minste blir det en årbok som blir minst dobbelt så morsom å lese når du er villig til å bidra med stoff. Som vi har sagt tidligere, ingenting er for lite, ingenting er for stort. Hva vi ønsker:
Stoff og bilder fra jakt.
Stoff og bilder fra prøver.
Stoff og bilder fra klubbmesterskap.
Stoff og bilder fra utstillinger.
Stoff og bilder fra tilstelninger.
Stoff og bilder fra styre og stell.
Stoff og bilder fra Farmen.
Forslag til folk vi kan ta en prat med.
Forslag til forsidebilde.
Klarer du å skaffe annonser til årboka, så er det knakende kjekt.
Og husk, ikke sett ditt lys under en skjeppe, skryt litt av deg og dine hunder. Vi vet at klubben har mye å skryte av for sesongen 2012.

Del innlegget:

Facebook
Email
WhatsApp
Twitter
LinkedIn