Fuglehundtinget

Fuglehundtinget 7 – 9 juni 2013 i Tromsø

Representantskapsmøtet i FKF er jo alltid en interessant samling

 

Årets samling var spesielt interessant, da det i tillegg skulle stemmes over regelverksendringer for fuglehundprøver.

 

Noe som skjer hvert femte år.

 

Fra og med inneværende år heter det forresten ”Fuglehundtinget” – og ikke representantskapsmøte..

Vel – Per Tufte og Paal Aasberg reiste til Tromsø på fredag formiddag.

På Gardermoen traff vi våre venner fra Telemark FuglehundKlubb (Stein Helge Østerli og Halvor Ramtoft), samt avtroppende leder i FKF (Marte Ottesen).

Allerede der på Gardermoen var spennende samtaler i gang.

Litt forsinket (flyet var nesten 1 time forsinket) kom vi oss inn i møterommet på hotellet i Tromsø.

Litt sen oppstart fra FKF gjorde at vi fikk med oss så å si hele fredagens ”debatt” rundt de kommende regelverksendringene.

Alle forslagsstillere fikk sjanse til å presentere/utdype og forklare sine endringsforslag. Mange snakket godt for sine saker, mens andre – blant annet Romerike FK som hadde mange endringsforslag – ikke var representert på Fuglehundtinget i det hele tatt..

Debatten og gjennomgangen av forslag (drøye 50 endringsforslag) pågikk offisielt frem til middag klokken 20.00, mens det pågikk masse prat og litt lobbyvirksomhet helt ut i de små timer..

Lørdag morgen startet selve Fuglehundtinget.

Etter en del formalia var det regelendringer for fuglehundprøver som sto på agendaen.

Nok en gang så vi at det som ble klubbet igjennom, rett som det var ikke sto i samsvar med forhåndsstemmene fra de respektive medlemsklubbene.. Med andre ord så var fredagens debatt helt klart av stor betydning for avstemningen på lørdag. VF sine utsendinger stemte slik dommerkollegiet (vårt lokale dommerutvalg)hadde stemt over tidligere i vinter, og lot seg ikke påvirke nevneverdig av argumentene fra forslagstillerne.

Vi har jo tidligere hatt en sak vi brenner for – nemlig raseklubbenes alt for mange ”gratisstemmer” og dermed mulighet til å kuppe avgjørelser på vegne av hele FuglehundNorge.

Det er ikke plass for å utdype dette ”problemet” fullt ut her. Men kort fortalt har de seks største raseklubbene 96 stemmer ved tinget, mens de 30 Distriktsklubbene (som Vestfold Fuglehundklubb er en del av) samlet sett kun har 69 stemmer. Noe vi mener gir en helt feil maktballanse ved tinget. Distriktsklubbene er jo de som faktisk står for nesten all aktivitet ute i distriktene.

”Alle” er jo medlem i en raseklubb og gir da sin stemme til raseklubben de er medlem av. De fleste aktive fuglehundmennesker er i tillegg medlem av en distriktsklubb.

Dette dobbeltmedlemskapet gir uheldig utslag!

Raseklubbene er få, og representerer mange også ”sofa-sittere”.

Distriktsklubbene er mange klubber og representer bare aktive fuglehundmennesker.

6 raseklubber har ca 60 % av stemmene..

Et sånt ”kupp” skjedde i år igjen ved en av sakene det skulle stemmes over.

RU(RaseUtvalget) trommet sammen til et kjapt møte på gangen! Mens alle vi andre representantene satt igjen inne bare for å vente på hva RU hadde bestemt seg for..

Uansett hvilken sak det skal stemmes over så har dette ikke mye med et ønsket demokrati og gjøre.

(Vil bare skyte inn at alt som har med rase og gjøre, er aldri vi i distriktsklubbene med og stemmer over)

Men nok om det..

Det som ble vedtatt av regelendringer vil komme frem i klartekst fra FKF snart, så det tar vi ikke her nå.. Disse vil gjelde fra årsskifte 2013/2014

Videre var det en del forslag om organisatoriske og administrative endringer det skulle stemmes over. Her hadde styret i VF behandlet dette på forhånd, og vi stemte i tråd med dette..

Valget av nytt styre i FKF er jo også en viktig sak. Valgkomiteens forslag ble vedtatt,

og vår egen Kjell Enberget ble klappet inn som ny leder av FKF. Gratulerer så mye til han..

Igjen en interessant og flott helg, og Per og Paal takker for tilliten vi var vist ved å representere klubben på historiens første ”FUGLEHUNDTING”..

Del innlegget:

Facebook
Email
WhatsApp
Twitter
LinkedIn