Styremøte 2. juli 2015

Torsdag 2. juli 2015 hadde vi styremøte:

Tilstede var: Roar Karlsen, Tom W Pettersen, Arne Kongsdal, Thore Langerud og Elin Vasbø

Saker:

 1. Gjennomgang av møtereferat fra sist møte.
 2. Gjennomgang av møtereferat fra jaktprøvekomiteen – Det meste er i rute. Nytt hovedkvarter er Furulund Kro langs E 18. Vi trenger 2 frivillige parkeringsvakter om morgenen – meld i fra til Roar Karlsen 952 16 331 hvis du har anledning.
 3. Utstillingen: Vi har fellesutstilling på Jarlsberg Travbane 16. august. Ta kontakt med Jan Ivar Johannesen         tlf: 924 43 515. I 2016 må vi finne nytt sted for utstillingen, pga. dato i år som blir for tett opp mot jakta. Vi ønsker å ha utstillingen tidligere på sommeren. Dette jobbes det med.
 4. Trening for medlemmer i august/ september – alt under kontroll. Tom har ansvaret for påmeldinger. Her blir det lagt ut egen invitasjon på hjemmesiden og på FB. Vi trenger flere instruktører til å melde seg, så dommere i klubben og instruktører bør ta kontakt med Tom. Det blir torsdager fra 17. 00 – 20.00 Tom tlf: 918 08 055.
 5. Droppinn – Terje har kontroll på disse kveldene. Neste kveld er byttet til tirsdag 4.08 – for ikke å kollidere med avslutning på dressurkurset. Elin legger ut på FB og hjemmesiden.
 6. Dressurkurs- Jan har avslutning med fugl 5.08.Elin lager FB melding og på hjemmesiden.
 7. Første dag med fuglehundtrening med fugl for medlemmene er torsdag 06.08.
 8. Inngjerdet område stenges fredag 31.07 – klokken 22.00 – Elin lager FB melding og på hjemmesiden.
 9. Sande vil fortsatt være åpent utover høsten.
 10. Styret ønsker en liste over hvem som har nøkler til farmen.
 11. Roar oppsummerte fra fuglehundtinget.
 12. Salg av klubbeffeketer har gått litt dårlig. Vi prøver med flere annonser.
 13. Thore informerte om farmen – her går det greit og han har vært i Østfold på et info møte.
 14. Det ble vedtatt at styret skulle få kjørehonorar. Dette fordi mange har lang kjørevei til møtene. Det avholdes minst 6 styremøter i året. max oppadrettet til 1800,- kr pr. år. Roar lager en avtale på dette.
 15. Vi må flytte lageret vårt fra Kvelde til Furulund – dette må skje snart. Thore innkaller noen i farmengruppa. Vi mangler en nøkkel til lageret – hvem har denne?
 16. Det er bestilt et bankkort for klubben – Roar har kontroll på dette.
 17. Vi har fått inn 5000,- kr fra dressurkurset og 8000,- for hund sau.
 18. Roar (formann) blir borte hele september.
 19. Alle treningskortene er solgt. Alle som ønsket fikk kort, men det ble kun et kort til hver. Nå blir det spennende når kornet blir høstet. Elin laminerer kortene og videreformidler dem til terrengansvarlige, som deler disse ut på første fellestrening, der terrengene blir gjennomgått.Elin sender ut kart til medlemmene sammen med retningslinjer for bruk av våre terrenger.  Thore terrengansvarlig i Kvelde. Carl Fredrik terrengansvarlig i Stokke. Jan terrengansvarlig i Brunla.
 20. Det har vært et møte med Tjølling som ønsker å lage en intensjonsavtale. Vi avventer videre sammarbeid. Det er positivt tiltak for begge klubbene.

Del innlegget:

Facebook
Email
WhatsApp
Twitter
LinkedIn