Fra styremøte 2. juli 2015

Referat fra styremøte 2. juni 2015

Tilstede: Roar Karlsen, Thore Langerud, Arne Kongsdal, Tom W. Pettersen og Elin Vasbø.

1. Referat fra sist møte ble gjennomgått.

2. Referat fra jaktprøvekomiteen ble gjennomgått. Her var en fornøyd med nytt hovedkvarter. Det meste ser ut til å være under kontroll. Vi trenger 2. mann til å ta seg av parkeringen om morgenen på prøvedagene, så hvis noen kan så hadde det vært fint. Meld i fra til Roar Karlsen 952 16 331

 

3.Utstillingen for 2015 på Jarlsberg har Jan Ivar Johansen kontroll på. Påmelding sendes til han og utstillingen er i år fellesutstilling på Jarlsberg Travbane 16. august. Nest år 2016 får vi tilbake vår vanlige utstilling, fordi vi vil ha den tidligere på sommeren og ikke rett opp i høstaktivitetene. Her må vi finne egnet sted. Vi kontrollerer om det fortsatt er mulig på Nøtterøy. Har noen alternativer, så si ifra. Tlf: Jan Ivar er 924 43 515

4.Trening for medlemmer i august/september. Annonse er lagt ut på hjemmesiden og FB. Tom tar seg av påmeldingene som vil foregår på mandager. Vi har to instruktører klare for føste torsdag. Vi trenger flere instruktører. Tidspunktet var kanskje ikke helt klart da forespørsel ble sendt ut – men det er fra 17.00 – 20.00. All trening vil foregå i Kvelde. Vi bør ikke ha fler enn 10 deltakere og 5 pr. instruktør. Oppstart er 6. august 2015.

5. Trening for klubber i august/september og oktober. Det har vært stor etterspørsel, og alle helgene er booket. Vi trenger noen instruktører, men det løser seg sikkert underveis. Det blir mye for Thore som skal ordne med fugl, men vi håper å kunne hjelpe til litt her.

6. Inngjerdet område må stenge i Kvelde 31.07 klokken 22.00 – etter det starter vi med fugletrening. Elin legger dette ut på hjemmesiden og FB. Viktig at vi lager en plakat i Kvelde (hvem?) Lufteområdet i Svelvik vil være åpent hele høsten. Adressen er:  Eikveien – innerst i veien. De kan eventuelt ringe Tom W. Pettersen for veibeskrivelse tlf: 918 08 055

7.Droppinn – Terje tar disse. Nest droppinn blir flyttet til tirsdag 4. august pga. Dressurkurs avslutning den 05.august. Elin lager en notis på dette på nettsiden og FB.

8. Jan ønsker fugl til avslutningen av dressurkurset den 05.08.2015 – dette er greit.

9. Hund/sau går som planlagt – to datoer nå på høsten. 12.08 og 02.09 – Annonse ligger ute på hjemmesiden med veibeskrivelse. Elin minner om dette på FB.

10. Salg av klubbeffekter har gått litt tregt. Vi prøver å profilere det litt oftere. Vestene ble veldig fine og disse er kjøpt inn av klubben til jaktprøvekomiteen, utstillingskomiteen ol. slik at vi profilerer oss likt når vi har arrangement. Tom administrerer dette.

11. Roar oppsummere fra fuglehund tinget.

12. Roar og Thore hadde oppsummering fra standen sammen med Sandefjord jeger og fisk.

13. Thore informerte om driften i farmen, her går alt etter planen. Salg av fugl informerte Arne om.

14. Det er kommet inn forslag om godtgjøring for kjøring til styremøtene, noen kjører 16 mil pr. møte. Vi ble enige om å lage en avtale : Det gis styrehonorar max oppadrettet til 1800,- kr pr. år minimum 6. styremøter pr. år. Roar lager en avtale på dette.

15. Elin informerte om treningskort. Stor interesse i år. Det har vært ventelister, men vi har klart å ordne det slik at alle har fått et kort, i et av terrengene. Det var stor pågang i Stokke og Kvelde – litt rart når Brunla er det beste terrenget. Men det får høsten vise. Innbetaling er nå kommet for alle, og det er ikke ledige kort å oppdrive. Kortene blir delt ut på første fellestrening av terrengansvarlig. Kart og annen info blir sendt på mail. Terrengansvarlig for Kvelde: Thore Langerud Tlf: 913 43 161. Terrengansvarlig for Stokke: Carl Fredrik Gustavsen Tlf: 416 59 167. Terrengansvarlig Brunla er Jan  Aanes 952 36 389. Treningen starter når kornet er tatt. Det kan bli ulik åpningstid.

16. Flytting av lageret vårt. Vi må i nærmeste fremtid flytte lageret vårt til Furulund. Thore tar initiativ til dette. Er det flere enn en nøkkel til lageret?

17. Roar vil ha en oversikt over nøkler til farmen, hvem har nøkler. Her må vi ha en liste.

18. Roar informerte om økonomien – den er bra.

eventuelt:

19. Roar har bestilt et bankkort til klubben, fordi det er vanskelig å betale med kontanter i dagens samfunn.

20. Terje Egrem tar på seg å ha anleggsprøve for nybegynnere/ferske prøvedeltakere. Det betyr at vi ikke sier at det er hunden som skal være «fersk», men eier/fører. Denne vil foregå 10. oktober – det er mellom Vestfoldprøvene. Elin lager en annonse på dette på hjemmesiden og FB siden.

 

Del innlegget:

Facebook
Email
WhatsApp
Twitter
LinkedIn