Vestfoldutstillingen 2017


UTSTILLING 2017
Så var det på han igjen med vår utstilling. Samme sted som i fjor. På Nøtterøy Videregående skole lørdag 3 juni med oppstart kl.  10 00
Påmelding via NKK web eller til Jan Ivar på tlf. 92 44 35 15 se også NKK sin terminliste for mere info.
Dommer i år er Randi Schulze

PÅMELDINGSFRIST 12 MAI