Årsmøte 2018


Vestfold Fuglehundklubb vil avholde årsmøte 01. Mars 2018 .

Sted: Furulund Kro, Kl: 19.00

Innkallelse med agenda legges ut innen 3 uker før årsmøte.

Forslag eller saker fra medlemmene som ønskes behandlet må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.