Hund/Sau 2019


Merk:

Om det møter flere enn vi har akseptert etter påmelding, kan vi bli nødt til å avslutte før alle har fått anledning til å gjennomføre dressuren. Dette pga hensyn til både sau og dressurmannskap.

Vi ønsker påmelding i år, vi har forskjellige områder som vi ønsker å benytte til dressur, de som er påmeldt vil få beskjed hvor det er aktuelt å møte pr sms/e-post. For de som ønsker å møte opp uten påmelding, så blir aktuelt møtested opplyst på Facebook dagen før dressur skal foregå. De som møter uten påmelding blir tatt fortløpende etter de påmeldte.

Skal du på jakt, fuglehundtrening, apport prøver og jaktprøver kreves det ofte at du har papirer på at hunden din ikke jager sau. Vestfold Fuglehundklubb arrangerer nye runder med aversjondressur med godkjente instruktører i juni og august. Du er også velkommen til å ta med hunder av andre raser, være seg jakthunder eller ikke. Gjennomført aversjondressur viser at du tar ansvar når du har hunden med i områder med sau.


Onsdag 12. Juni kl. 17 00
Onsdag 19. Juni kl. 17 00
Onsdag 26. Juni kl. 17 00
Onsdag 21. August kl. 17 00
Onsdag 4. September kl.17 00

Det er flere områder for hund/sau i år, aktuelt sted vil bli annonsert på Facebook dagen før dressuren.
For mer informasjon/påmelding ta kontakt med Morten Bøhmer – morten.bohmer@vestfoldfuglehundklubb.no – tlf 91331778

Pris
1.gangs test: 450 kr for VF-medlemmer, 550 kr for ikke-medlemmer.
Dette dekker det antall runder hunden din må ha før beviset er klart.
Gjentatt test: 400 kr for VF-medlemmer og 500 kr for ikke-medlemmer.
Dette gjelder deg som har hatt bevis tidligere år og dermed kan klare deg med en ny runde.

Dersom du ikke har vært på hund/sau aversjon før, så kom gjerne på en av de første dagene, for nye hunder må ha minst to omganger for sau før de kan få godkjent bevis. Det er også erfaringsmessig lengst kø når vi nærmer oss jaktsesongen.

HUSK REG.PAPIRER – vi kan ikke skrive ut sauerenhetsbevis uten id-papirer med reg.rummer.
Aversjonsdressuren er likevel åpen for alle typer hunder, også blandingshunder, dersom du vil oppnå målet om å ha en «saueren» hund. Merk at enkelte hunderaser (polarhunder, spisshunder m.fl) ikke kan få utstedt prøve bevis, men  de kan komme til prøve og testes på lik linje med andre hunder.

Slik foregår testingen
Det er ingen minste alder for hunden, vi vil vurdere hundens mentale og fysiske alder og avgjøre om testing kan utføres.
Dressuren foregår ved at hunden får på seg et halsbånd med med radiosender og et kraftig batteri. Dersom hunden løper etter sauene (jager dem), vil instruktøren gi hunden et elektrisk støt. Dette vil i de aller fleste tilfeller «kurere» hunden for lyst til å jage sauer.
Du må deretter komme tilbake et par uker senere slik at instruktøren kan få bekrefte at hunden ikke jager sau. Selv om den ikke jager første gang, kreves to forsøk.
Alle hunder som viser interesse for sau, må gjennomføre en ny test etter minst 2 uker.

For at hunden skal få utstedt et bevis på bestått aversjontest, må den under 2. gangs test ikke vise noen interesse for sau.
Det er anbefalt at du fornyer slikt bevis minst annethvert år, selv om det ikke er påkrevd. Noen grunneiere krever fornyede bevis annethvert år.
Ved fornyelse av beviset er det nok med én testing, om da hunden ikke skulle vise interesse.

Lag dummy

For at hunden ikke skal forbinde strømhalsbåndet med smerte, så er det viktig at det lages en dummy som festes til hundens halsbånd før prøven. Hunden skal gå med denne i 2 uker før prøven og 2 dager etter prøven. En dummy kan lages av to «røykvarsler batterier» som tapes til hunden halsbånd.

Hundene skal være i bilen til det blir deres tur. De skal ikke se hva som foregår.