Vestfoldprøven 2 23-25 oktober

Det er en stor glede for Vestfold Fuglehundklubb å ønske alle velkommen til Vestfoldprøven 2

På lørdagen kåret vi dagens beste hund i UK og AK. Velfortjente vinnere var GS Snareheia’s Stella og Tor Einar Birkeland i UK og KV Orrygutten’s BLH Ask og Åse Irene Furuheim i AK.

Siste dag av Vestfoldprøven 2 avlyses av dyrevelferdsmessige hensyn

Under dommermøtet på søndag morgen besluttet prøvekomiteen i samarbeid med dommere og NKK representant å avlyse siste prøvedag av Vestfold 2 av dyrevelferdsmessige hensyn. I den sammenheng forholder vi oss til pkt. 2.10 i FKF’s Lavlandsinstruks, som lyder som følger:

Fuglen har de to første prøvedagene vært i svært god kondisjon, men med nattens kraftige vindkast og slagregn vurderer vi værforholdene til å utgjøre en risiko for fuglebestanden.

Av denne grunn avlyses siste dag av Vestfold 2.

Roar Karlsen                                                                           Ulrik Myrhaug

(sign)                                                                                       (sign)

Prøveleder                                                                              NKK representant

Under NM-helgen ble det mange gode tilbakemeldinger både på gode terreng og sprek fugl.

Hvis du skal trekke hund, eller finner feil på listen så gi beskjed på epost så fort som mulig: siri.sjurseth@outlook.com 

Slik påmeldingen er innen påmeldingsfrist ble det 2 dagers VK som blir avviklet FREDAG OG med finale LØRDAG

Vi håper vi skal klare å få nok dommere til 2-3 UK/AK partier på fredagen, 5 UK/AK partier på lørdag og det samme på søndagen.

Opprop hver dag kl 08:00 på skistadion Storås, som er et steinkast unna Furulund kro i Stokke.

Følg skilter som blir satt ut.

Regelverk for refusjon:

 • Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart – 100 % refusjon.
 • Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart – 75 % refusjon.
 • Veterinær- eller legeattest innsendt innen prøvestart – 75 % refusjon.
 • Egenmelding v/løpetid innsendt innen prøvestart – 75 % refusjon.
 • Husk å oppgi kontonummer hvis du har krav på refusjon, dette ligger ikke inne i systemet.
 • Deltakere som ikke stiller til start oppfordres til å informere arrangøren om dette så raskt som mulig.
 • Egenmelding v/ løpetid finner du på nettside til FKF eller her. (lag en link)

Vi er inne i spesiell situasjon i forbindelse med COVID-19 pandemien. FKF har utarbeidet en veileder for gjennomføring av våre arrangementer. Vi vil etter beste evne prøve å etterleve disse smitteverntiltakene, og har av den grunn vært nødt til å gjøre visse tilpasninger i forhold til tidligere arrangement. Vi håper dere har forståelse for dette og vil bidra til å håndheve disse reglene. Se: https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/jaktprover.

 Som ekstra tiltak i år har vi følgende hovedregler: (endringer kan forekomme)

 • Opprop skjer nede på Skistadion, et stein kast unna Furulund.
 • Alle betaler kr 50 i parkering som betales på Vipps (nr 130481) eller til vaktene. Ved fremvisning av kvittering på betalt parkering vil du få en lapp som er inngangsbillett til opprop.
 • Der sluses alle gjennom en sluse med håndsprit og telling. Der er det kun deltakere i tillegg til dommere og komite som har tilgang. Er dere flere i bilen, så er det KUN fører av hund som har tilgang til oppropet.
 • Startrevolvere skal ikke deles ut til deltakere, dommerne har hver sin startrevolver gjennom dagen og det er dommerne som skyter i en fuglesituasjon.  Deltakere som eventuelt ønsker å skyte selv skal ha med egen revolver. 
 • Det skal være 1 meters avstand mellom alle personer hele dagen, viktig at dette etterfølges. 
 • Personer som er med på partiet som ikke er deltakere skal noteres på partilisten i dommerboka, det være seg handlere eller tilskuere. Vi er pålagt å ha oversikt over alle personer tilstede, derfor dette tiltaket. 
 • Dommere og arrangør har rett til å bortvise personer som ikke overholder regelverk eller viser tegn til sykdom.

FKF har kommet med en oppdatering av sin veiledning for gjennomføring av jaktprøver datert 26.09.20.Her har man blant annet gjort en presisering i forhold til førere med to hunder. For førere med tre eller flere hunder gjelder vanlige regler om egen handler.

Førere med flere hunder

 1. Handling av andres hunder i partiet. Vi innfører prinsipp som for «handlevogn på butikk». Det vil si at handling av andres hunder kan foregå som «normalt» forutsatt at hender sprites før og etter handling av andres hunder.
 2. Deltakere/handlere må selv sørge for å ha med seg antibac ut i terrenget.
 3. Handlere/øvrige som er tilstede i partiet må registreres av dommer under opprop. Føres i dommerperm på partiliste(baksiden)

For øvrig må alle deltakere bruke sunn fornuft og forholde seg til de generelle retningslinjene som er gitt av helsemyndighetene.

 • Kritikkskjemaer leveres direkte til deltaker ute i feltet eller når den er ferdig skrevet etter endt dag – altså IKKE via sekretariat. 
 • Premier avhentes utendørs, dvs ingen deltakere inn i sekretariatet.   
 • Ingen deltakere skal inn i noen av hyttene på Furulund, dette er forbehold dommere og oss arrangører. 

Vi kommer til å være veldig nøye med at dette regelverket følges under prøven, men både håper og tror at dette vil gå smertefritt og at vi får en flott helg hos oss i Vestfold.

Vestfold Fuglehund blir i år sponset av Vigor & Sage med for premier, Oslo VVS-Service AS og Canes som sponser klubben med jaktvester fra Pinewood. Grønvold Maskinservice AS som er stor leverandør av verktøy, sponser oss med profilering.

Vår sponsor SYNSAM, som er en landsdekkende optisk kjede,SYNSAM forretninger i Stokke, på Stokkestenteret, 2 min unna, Sandefjord Hvaltorget og Larvik Norbysenter.

Prøvekomiteen benytter selvfølgelig solbriller sponset av SYNSAM. SYNSAM sponser også verdi kuponger til aktuelle premievinnere.

Vi oppfordrer alle å bestille rom for overnatting på Furulund Kro & Motel AS, tlf. 33 36 38 00, Stokke Ravei 158, 3160 Stokke, www.furulundkro.no

Vennlig hilsen Prøvekomiteen.

Del innlegget:

Facebook
Email
WhatsApp
Twitter
LinkedIn