Innkalling årsmøte 24.02.2021

I år blir årsmøtet avholdt elektronisk på Teams. Alle klubbens medlemmer som har betalt kontigenten i det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Du MÅ melde deg på ved å sende en e-post til roar@iata.no. Senest 18. Februar. Deretter vil få en egen e-post med link møtet. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved å delta på Teams.

Se dokumenter her:

Del innlegget:

Facebook
Email
WhatsApp
Twitter
LinkedIn