Årsmøte 28. februar 2022

Årsmøte i Vestfold Fuglehundklubb blir avholdt mandag 28. februar kl 19:00.

Hvor møtet blir avholdt kommer vi tilbake med, eller om vi må avholde dette på Teams.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Med innkallelsen skal følge – Dagsorden – Årsberetning – Regnskap med revisors beretning – Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Forslag til kandidater kan sender leder av valgkomiteen Kjell Enberget, mail: kjell.enberget@ebnett.no

Del innlegget:

Facebook
Email
WhatsApp
Twitter
LinkedIn