Innkallelse til årsmøte i Vestfold Fuglehundklubb

Tirsdag den 21.02.23 klokken 19:00

Årsmøtet avholdt på Furulund Kro.

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Forslag til saker fra medlemmer må være styret i hende / poststemplet senest 4 uker før møtedato – dvs. 24/1-2023 epost til anitaholmsen@gmail.com eller postboks 1598, 3206 Sandefjord

DAGSORDEN ÅRSMØTE 2022:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder

3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

4. Styrets Årsberetning

-Årsberetning fra det Lokale dommerutvalg VF/TFK

5. Revidert regnskap

– Revisors Beretning

6. Innkomne forslag

– Ingen økning av medlemskontingent 2024

7. Styrets forslag til budsjett

8. Valg

Årsmøte slutt

Del innlegget:

Facebook
Email
WhatsApp
Twitter
LinkedIn