NM lavland 2020


Generell info til alle våre prøvedeltakere under NM-Lavland helgen 8-11 oktober

Det er en stor glede for Vestfold Fuglehundklubb å ønske alle velkommen til NM på lavland

Under denne helgen skal NM-Lag arrangeres 8, oktober, NM-individuelt 9-11. oktober. UK/AK arrangeres 10-11. oktober.

Vi håper på 7 NM-kvalpartier fredag, 3 semi på lørdag og finale søndag. I UK7AK håper vi på 5 partier på lørdag og 6 partier på søndag. I tillegg går NM-Lag på torsdag Påmeldingsfristen for NM er 21 sept. Og for UK/AK er det 28. sept., det kan bli endringer på partier helt fram til opprop.

Opprop hver dag kl 08:00 på skistadion Storås, som er et steinkast unna Furulund kro i Stokke.

Følg skilter som blir satt ut.

Regelverk for refusjon:

 • Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart – 100 % refusjon.
 • Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart – 75 % refusjon.
 • Veterinær- eller legeattest innsendt innen prøvestart – 75 % refusjon.
 • Egenmelding v/løpetid innsendt innen prøvestart – 75 % refusjon.
 • Husk å oppgi kontonummer hvis du har krav på refusjon, dette ligger ikke inne i systemet.
 • Deltakere som ikke stiller til start oppfordres til å informere arrangøren om dette så raskt som mulig.
 • Egenmelding v/ løpetid finner du på nettside til FKF eller her.

Vi er inne i spesiell situasjon i forbindelse med COVID-19 pandemien. FKF har utarbeidet en veileder for gjennomføring av våre arrangementer. Vi vil etter beste evne prøve å etterleve disse smitteverntiltakene, og har av den grunn vært nødt til å gjøre visse tilpasninger i forhold til tidligere arrangement. Vi håper dere har forståelse for dette og vil bidra til å håndheve disse reglene. Se: https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/jaktprover.

 Som ekstra tiltak i år har vi følgende hovedregler: (endringer kan forekomme)

 • Opprop skjer nede på Skistadion, et stein kast unna Furulund.
 • Alle betaler kr 50 i parkering som betales på Vipps nr. 130480 eller kontant til vaktene. Ved fremvisning av kvittering på betalt parkering vil du få en lapp som er inngangsbillett til opprop.
 • Der sluses alle gjennom en sluse med håndsprit og telling. Der er det kun deltakere i tillegg til dommere og komite som har tilgang. Er dere flere i bilen, så er det KUN fører av hund som har tilgang til oppropet.
 • Startrevolvere skal ikke deles ut til deltakere, dommerne har hver sin startrevolver gjennom dagen og det er dommerne som skyter i en fuglesituasjon.  Deltakere som eventuelt ønsker å skyte selv skal ha med egen revolver. 
 • Det skal være 1 meters avstand mellom alle personer hele dagen, viktig at dette etterfølges. 
 • Personer som er med på partiet som ikke er deltakere skal noteres på partilisten i dommerboka, det være seg handlere eller tilskuere. Vi er pålagt å ha oversikt over alle personer tilstede, derfor dette tiltaket. 
 • Dommere og arrangør har rett til å bortvise personer som ikke overholder regelverk eller viser tegn til sykdom.
 • I UK/AK skal deltakere på partier med 2 hunder kan få annen deltaker til å leie hund, men dette skal være avklart mellom disse før opprop.  Det er da samme person som skal leie gjennom hele dagen uavhengig av om denne er slått ut eller ikke.  For 3 eller flere hunder gjelder som vanlig at det skal være med egen handler.   
 • I VK SKAL ALLE aktuelle ha egen handler utenom deltakerne på partiet. Dette betyr at det skal ikke handles hunder for flere førere.
 • Kritikkskjemaer leveres direkte til deltaker ute i feltet eller når den er ferdig skrevet etter endt dag – altså IKKE via sekretariat. 
 • Premier avhentes utendørs, dvs ingen deltakere inn i sekretariatet.   
 • Ingen deltakere skal inn i noen av hyttene på Furulund, dette er forbehold dommere og oss arrangører. 

Vi kommer til å være veldig nøye med at dette regelverket følges under prøven, men både håper og tror at dette vil gå smertefritt og at vi får en flott helg hos oss i Vestfold.

Vestfold Fuglehund blir i år sponset av Vigor & Sage med for premier, Oslo VVS-Service AS og Canes som sponser klubben med jaktvester fra Pinewood. Grønvold Maskinservice AS som er stor leverandør av verktøy, sponser oss med profilering.

Vår sponsor SYNSAM, som er en landsdekkende optisk kjede, vil være til stede med stand under arrangementet, der alle har mulighet til å ta gratis elektronisk synstest.

Meny Helgeroa sponser varm lunch i terrenget både på Lag NM og NM Finalen søndag

Hvis du ikke rekker dette før opprop, så har SYNSAM forretninger i Stokke, på Stokkestenteret, 2 min unna, Sandefjord Hvaltorget og Larvik Norbysenter.

Prøvekomiteen benytter selvfølgelig solbriller sponset av SYNSAM. SYNSAM sponser også verdi kuponger til aktuelle premievinnere.

Vi oppfordrer alle å bestille rom for overnatting i tide, slik at vi kan lage en hyggelig atmosfære rundt hele arrangementet:

-Furulund Kro & Motel AS, tlf. 33 36 38 00, Stokke Ravei 158, 3160 Stokke, www.furulundkro.no For annen overnatting, ring Sandefjord Motorhotell. Tlf. 33 48 90 60