VF lover

Godkjennelse av medlemsklubbens lover tilpasset FKFs lovmal for klubber

 

 

 

 

Lovkomiteen i FKF viser til nye lover mottatt av klubben etter at disse er behandlet og vedtatt på klubbens årsmøte. Etter en vurdering og gjennomgang av de tilsendte lover, oversendes dette nå til styret i FKF som i kommende møte skal behandle godkjennelsen av klubbens lover.

 

Lovkomiteens innstilling er:

 

Lovene godkjennes uten anmerkninger.

 

 

Med hilsen

Lovkomiteen i FKF

Del innlegget:

Facebook
Email
WhatsApp
Twitter
LinkedIn