Ta ansvar!

DET ER DU SOM ER ANSVARLIG FOR DIN HUND

Alle som har glede av våre innleide og inngjerdede områder , Kvelde og Svelvik, er personlig ansvarlig for att alle porter er forsvarlig lukket før det slippes hund.

Skulle det oppdages skader på gjerder ta initiativ til å reparere straks og meld fra til terrengansvarlig for Kvelde 91343161 /terrengansvarlig for Svelvik 91808055 eller at du tar kontakt med andre i VF styre.

 

På forhånd takk for forståelse og samarbeid.

Del innlegget:

Facebook
Email
WhatsApp
Twitter
LinkedIn