Dommerkonferanse 2015

Dommerutvalget i FKF (FKF DU)vil også i 2015 gjennomføre dommerkonferanse etter samme modell som tidligere. Den er planlagt gjennomført 22. og 23. januar på Gardermoen.

Hensikten med disse konferansene er å diskutere forhold i regelverket som engasjerer mange, kanskje forhold som oppleves urettferdig og kanskje galt når din hund bedømmes.

En forutsetning for å gjennomføre en sentral dommerkonferanse er selvfølgelig at vi har gode tema å diskutere. I den forbindelse ber Lokalt dommerutvalg om innspill både fra dommere og deltagere. Problemstillingene må være allmenngyldige, lett forståelige og kunne ende i en praktiseringsregel.

 

Dette er alles mulighet til å bidra til et bedre regelverk og alle bidrag er velkomne.

 

Frist for innsending settes til 10 november.

 

Kjell Enberget

Leder Lokalt Dommerutvalg

Kjell.Enberget@ebnett.no

Del innlegget:

Facebook
Email
WhatsApp
Twitter
LinkedIn